Rotary Vilassar Maresme

POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços.

ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pugui derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.rotaryvilassarmaresme.org no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

  1. PUBLICITAT

La web: www.rotaryvilassarmaresme.org

podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o els patrocinadors.

  1. MODIFICACIONS

ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

  1. RESERVA DE COOKIES

ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al vostre ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin al disc dur. Tot i això, per accedir als llocs web de ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reial decret llei 5/2018, per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, per a l’aplicació del Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril del 2016, i la LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC informa els usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals demanats per l’empresa mitjançant els formularis situats a les pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es poden demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, i l’única excepció són les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

 Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador del web de ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi’ls dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció a l’adreça: CARRER CASTELL, 1. Codi Postal: 08348. Localitat: CABRILS. Província: BARCELONA. Correu electrònic: info@rotaryvilassarmaresme.org, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privadesa, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l’article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial decret legislatiu 1/1996.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les pàgines web sense el consentiment explícit de ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC.

Així mateix, ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

  1. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues en línia per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda en línia.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privadesa i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que tenen un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

  1. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.rotaryvilassarmaresme.org compleix amb la normativa de protecció de dades vigent i amb la LSSI-CE.

​9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i el ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i ROTARY CLUB VILASSAR-BURRIAC, els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA.